Köp genom fastighetsreglering

Research output: Book/ReportConference proceeding (editor)Research

Abstract

Avdelningen för Fastighetsvetenskap, LTH, Lund universitet utbildar lantmätare i juridik och ekonomi. Vi bjuder nu in till ett heldagsseminarium om en fråga där lantmätare ofta möter jurister, nämligen förvärv av fastigheter genom fastighetsreglering istället genom köp som fullbordas med lagfart.

Seminariet kommer att behandla bland annat följande:
• Bakgrunden till möjligheten att förvärva genom fastighetsreglering i lagstiftning och förarbeten
• De krav som ställs på ansökningarna
• Hanteringen av inteckningar vid fastighetsreglering
• Nyttjanderätter och servitut vid fastighetsreglering
• Särskilda frågor kring reglering av bebyggda fastigheter
• Köprättsliga fel vid fastighetsreglering
• Köp som bibehållet alternativ vid ansökan om fastighetsreglering
• Avstyckning i syfte att möjliggöra fastighetsreglering
• Stämpelskatt vid fastighetsreglering och vid klyvning

Föreläsare vid seminariet är:
o Thomas Öhrn, chefsjurist på Lantmäteriets huvudkontor i Gävle
o Carl Johan Hjälme, tidigare chefsjurist från Lantmäteriverket
o Herbert Falck, förrättningslantmätare hos Malmö stad
o Folke Grauers, professor i handelsrätt i Göteborg och gästprofessor vid Malmö högskola
o Sven Gunnarsson, fastighetsrättslig expert vid Lantmäteriet i Skåne
o Henrik af Klinteberg, fastighetsrättslig expert vid Lantmäteriet i Skåne
o Pontus Kågerman, advokat på advokatfirman Glimstedt i Stockholm och medförfattare till kommentaren om stämpelskattelagen
Original languageSwedish
PublisherFastighetsvetenskap
Number of pages262
Publication statusPublished - 2009

Bibliographical note

Conference Name: Köp genom fastighetsreglering
Conference Location: Lund
Conference Date: 2009-11-05

Subject classification (UKÄ)

  • Civil Engineering

Cite this