Körsång påverkar: Forskare berättar

Lena Ekmanfrisk (Editor), Gunnel Fagius (Editor), Karin Johansson, Ursula Geisler, Anne Haugland Balsnes, Fredrik Ullén, Töres Theorell, Dorota Lindström

Research output: Book/ReportAnthology (editor)Popular science

Abstract

Under Föreningen Sveriges Körledares konvent i Jönköping oktober 2009 debatterades musikens och särskilt sångens ställning i skolan. I debatten framkom en stark oro för sångens framtid bland barn och unga. Körledaren behöver öka sin kunskap för att kunna argumentera bättre för sång och körsång som en grundläggande erfarenhet och rättighet, menade man. Ofta tvingas körledaren själv förklara för beslutsfattare, föräldrar, politiker, chefer, kollegor, massmedia och t.o.m körsångarna själva, varför körsång är viktigt. Det kan handla om att vilja starta en ny verksamhet eller försvara en befintlig verksamhet som hotas av nedläggning. De körledare som samlades i Jönköping visade stort intresse för vad hjärnforskaren Fredrik Ullén hade att berätta kring den forskning som påvisar musikträningens påverkan på hjärnan. De samlade körledarna enades om att forskningsresultat kring musik och körsång behöver göras tillgängliga på ett sätt som körledare kan ha direkt nytta av. Kunskap som grundar sig på dokumenterade forskningsresultat kan stärka argumentationen.

Föreningen Sveriges Körledares styrelse gick vidare med detta uppdrag. En grupp forskare som tillsammans representerar flera olika forskningsperspektiv - musikpedagogiska, musikvetenskapliga, sociologiska och medicinska - delar med sig av sina kunskaper i denna bok.

Som bakgrund till sina artiklar har forskarna haft följande frågeställningar:
Vad är syftet med din körforskning? Hur kan din forskning visa på att körsång är bra?
Var finns dessa argument? Varför är dessa argument viktiga? Hur kan kunskap om dessa argument stärka körledare i deras yrkesroll? Finns det något i din forskning som visar att körsång kan ha negativa effekter? Finns det något övrigt du vill lägga till?

För hundratusentals människor i Sverige som sjunger i kör varje vecka är det fullkomligt självklart att körmusiken har ett egenvärde – den är en högt älskad konstart. Den sätter in körsångarna i sociala sammanhang, den inlemmar dem i en lång tradition, den bidrar till ett betydelsefullt mål att sträva mot och bidrar med musikupplevelser. Körsången gör livet mer värt att leva. Den är viktig i sig själv, inte bara för dess goda ”biverkningars” skull.

Boken riktar sig till många, till en körintresserad allmänhet, men framförallt till politiker och beslutsfattare på olika nivåer och inte minst alla körledare. Körledaryrket är mångfacetterat. Det finns körledare och kördirigenter av många olika slag. Det är oändligt mycket mer som förenar oss körledare än som skiljer oss åt. En del arbetar i skolor, andra i kyrkor, i studieförbund eller på företag. En körledare kan arbeta med amatörer eller professionella sångare, med barn, ungdomar eller vuxna – men alla delar samma bekymmer och glädjeämnen. I dessa texter kan många känna igen sig.

Utgångspunkten för boken har varit att söka svar på frågan ”Varför är körsång bra?”. Artikelförfattarna har med nyfikenhet, engagemang och stor kompetens närmat sig fenomenet körsång. Förhoppningen är att politiker och beslutsfattare ska lyssna mer på vad forskare har kommit fram till innan de fattar sina beslut. Körledarna ska dessutom bli kunnigare och ännu mera inspirerade i sin yrkesroll och i sin förståelse för att körsången är en livsviktig verksamhet i vårt samhälle.
Original languageSwedish
Place of PublicationRiga
PublisherWessmans Musikförlag AB
Commissioning bodyFöreningen Sveriges Körledare
Number of pages83
Volume1
Edition1
ISBN (Print)978918770285
Publication statusPublished - 2011

Cite this