Kampen om konsumentjournalistikens innehåll. Att läsa Råd & Rön genom riksdagstrycket

Sophie Elsässer

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

193 Downloads (Pure)

Abstract

Under många år har konsumenttidningen Råd & Rön haft stort inflytande på de svenska konsumenterna och deras konsumtion. Under närmare 50 år ägdes tidningen av Konsumentverket och dess föregångare Statens institut för konsumentfrågor. Genom studier av Råd & Röns årgångar, konsumentmyndigheternas arkiv samt riksdagstrycket står det tydligt att politiker och konsumentmyndigheter haft stort inflytande över tidningen och den syn på konsumtion som förmedlats genom den. Men också andra aktörer har kunnat påverka tidningen: näringslivet, andra myndigheter och i viss mån läsarna. I denna artikel visas några tydliga exempel på hur de olika aktörernas intressen har kommit till uttryck under åren. Detta har ibland kunnat följas i tidningen, men i många fall har det endast framkommit genom arkivdokument.
Original languageSwedish
Pages (from-to)23-35
JournalNordicom Information
Volume33
Issue number4
Publication statusPublished - 2011

Subject classification (UKÄ)

  • Media and Communications

Keywords

  • Konsumentverket
  • Råd & Rön
  • statlig styrning
  • konsumentupplysning
  • Statens institut för Konsumentfrågor
  • konsumentjournalistik

Cite this