Kamratgranskning och kamratdiskussion vid bedömning av muntliga gruppresentationer: pålitlighet och effekter på studenternas lärande

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceedingpeer-review

128 Downloads (Pure)

Abstract

Det finns goda skäl till att engagera studenterna i deras egen bedömning vid både formativ och summativ examination. Vi har under kursen Molekylär Cellbiologi för Ekosystemvetare vid LTH undersökt studenternas förmåga att bedöma muntliga projektredovisningar och jämfört den med lärarnas. Under kursen genomförde studenterna ett projekt där en muntlig gruppredovisning med efterföljande kamratdiskussion och försvar bedömdes och poängsattes av en opponerande studentgrupp och ett lärarlag. Vår undersökning visade att studenternas poängbedömning stämde väl överens med lärarlagets, både med avseende på medelvärde och spridning. Små skillnader visade sig i bedömningen av ”faktainnehåll” och ”samarbete” där lärarlaget gav ett något mer positivt omdöme, och i bedömning av ”försvar” där studentgrupperna gav lite högre poäng. En undersökning av studenternas attityder och upplevelser i samband med kamratgranskningen visade att presenterande studenter upplevde sig rättvist bedömda, men att några granskande studenter kände lite obehag och osäkerhet inför kamratbedömningen. Vidare upplevde både lärare och studenter att lärandet om både ämnet, lärandeprocessen och bedömningsprocessen gynnades av kamratgranskningen och kamratdiskussionerna. Sammanfattningsvis visade våra resultat att kamratgranskningen fungerade väl, och att studenterna behöver utbildning och tydlig information om bedömningskriterier och motiven för granskningsprocessen så att de kan känna sig trygga, framför allt i granskarrollen.
Original languageSwedish
Title of host publicationProceedings från Lunds universitets andra utvecklingskonferens
PublisherLund University
Publication statusPublished - 2009
EventLunds universitets utvecklingskonferens, 2009 - Lund, Lund, Sweden
Duration: 2009 Sep 242009 Sep 24
Conference number: 2

Conference

ConferenceLunds universitets utvecklingskonferens, 2009
Country/TerritorySweden
CityLund
Period2009/09/242009/09/24

Bibliographical note

The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Polymer and Materials Chemistry (LTH) (011001041), Organic chemistry (S/LTH) (011001240), Applied Microbiology (LTH) (011001021)

Subject classification (UKÄ)

  • Industrial Biotechnology
  • Chemical Sciences
  • Organic Chemistry

Keywords

  • lärande
  • muntlig presentation
  • kamratbedömning
  • formativ examination
  • SoTL

Cite this