Kan ett ökat biobränsleuttag kombineras med god miljöhänsyn? Resultat av en intervjustudie med skogsbrukets aktörer

Marie Appelstrand, Karin Gerhardt, Johnny de Jong

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in ReportResearch

Abstract

Det är många maskiner och människor engagerade i en avverkning där man tar ut virke, grot och stubbar. En serie djupintervjuer med olika intressenter och aktörer visar att det finns stora brister i planering, logistik och kommunikation mellan de olika leden i kedjan, speciellt då flera olika entreprenörer är inblandade. Svaren visar också att det finns ett behov av bättre utbildning – och att man måste bli bättre på att ta tillvara den kunskap som finns, framförallt hos maskinförare och entreprenörer.
Original languageSwedish
Title of host publicationStubbskörd - hur påverkas klimat och miljö? - hur påverkas klimat och miljö?
EditorsTryggve Persson, Carl Henrik Palmér, Cajsa Lithell
Place of PublicationUppsala
PublisherSveriges Lantbruksuniversitet
Pages76-79
Number of pages4
ISBN (Electronic)978-91-576-9455-3
ISBN (Print)978-91-576-9454-6
Publication statusPublished - 2017

Subject classification (UKÄ)

  • Forest Science
  • Law (excluding Law and Society)

Cite this