Kan fackets försvagning hejdas - facklig styrka och organisering i en globaliserad värld

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterpeer-review

729 Downloads (Pure)
Original languageSwedish
Title of host publicationBortom horisonten. Fackets vägval i globaliseringens tid
EditorsIngemar Lindberg, Anders Neergaard
PublisherPremiss förlag
Pages39-89
Number of pages51
ISBN (Print)978-91-86743-17-8
Publication statusPublished - 2013

Bibliographical note

<a href="http://www3.soc.lu.se/index.php?id=93">Anders Kjellbergs hemsida</a>
<br>
<br>
<a href="http://www.premissforlag.se/bok/bortom-horisonten">Information om boken</a>
<br>
<br>
KAPITLETS INNEHÅLL:
<br>
Inledning, sid. 39
<br>
Fackets styrka - Sverige och andra länder, sid. 40
<br>
Strategisk makt, sid. 44
<br>
Den fackliga organisationsgradens utveckling i Sverige ur ett internatioenllt perspektiv, sid. 48
<br>
Dyrare a-kassa - fackligt medlemsras, sid. 55
<br>
Den fackliga arbetsplatsorganisationens strategiska roll för medlemsrekrytering, sid. 56
<br>
De svenska arbetsgivarnas organisationsgrad högre än löntagarnas, sid. 57
<br>
Ensidig brittisk decentralisering: låg fackanslutning och låg kollektivavtalstäckning i privat sektor, sid. 58
<br>
Kombinerad centralisering och decentralisering i Sverige, si. 59
<br>
Öppningsklausuler och arbetsgivarnas sjunkande organisationsgrad underminerar den tyska modellen, sid. 62
<br>
Facklig organisationsgrad och strukturella processer, sid 65
<br>
Vertikal desintegration försvårar facklig verksamhet, sid. 67
<br>
Avslutning: internationellt sett hög men fallande organisationsgrad i Sverige, sid. 72
<br>
Ekonomisk kris: höjd a-kasseavgift och krisavtal, sid 75
<br>
Fortsatt välorganiserade arbetsgivare i Sverige till skillnad från i Tyskland, sid. 77
<br>
Kort- och långsiktiga orsaker till facklig tillbakagång, sid. 78
<br>
Avsevärda internationella relationer, sid. 81
<br>
Globaliseringens följder för fackens handlingsmöjligheter, sid. 82
<br>
Förkortningar, sid. 86
<br>
Referenser, sid. 86

Subject classification (UKÄ)

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

 • facklig organisationsgrad
 • vertikal desintegration
 • strukturell individualism
 • kollektivavtal
 • krisavtal
 • decentralisering
 • sociology
 • sociologi
 • globalisering
 • strategisk makt
 • makt
 • fackförening
 • facklig styrka

Cite this