Katolsk manlighet: Det antimoderna alternativet - katolska missionärer och lekmän i Skandinavien

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

3435 Downloads (Pure)

Abstract

Hur gestaltades den diskursiva katolska manligheten i Skandinavien under konfessionalismens tidevarv? Och hur förhöll sig de katolska manlighetsidealen till de idéer om manlighet som framträdde inom nordisk folkkyrkokristendom vid samma tid? Dessa frågor har utgjort utgångspunkten för min undersökning om mansideal och manlighetskonstruktioner hos katolska präster, ordensmän och manliga konvertiter i Danmark, Norge och Sverige under perioden 1850 till 1940. Jag har undersökt hur dessa män och mansgrupper manifesterade sin manliga identitet och vilken roll konfessionella och etniskt kulturella aspekter spelade i detta sammanhang. Mitt arbete har ett kulturmötesperspektiv, och jag har tagit fasta på relationen mellan nordiskt och utländskt, katolskt och protestantiskt, religiöst och sekulärt och analyserat hur dessa kategoriseringar knöts till det manliga respektive det kvinnliga.
Original languageSwedish
Place of PublicationGöteborg, Stockholm
PublisherMakadam förlag
Number of pages348
ISBN (Print)978-91-7061-148-3
Publication statusPublished - 2014

Publication series

NameCentrum för Öresundsstudier
Volume33
ISSN (Print)1651-775X
ISSN (Electronic)2001-9882

Subject classification (UKÄ)

 • History

Free keywords

 • katolsk mission
 • antimodernism
 • motkultur
 • ultramontanism
 • manlig dominans
 • kulturmöten
 • kristna dygdeideal
 • remaskulinisering
 • feminisering
 • asketism och celibat
 • prästmannaideal
 • katolicism
 • kristen manlighet
 • barnabiter
 • nordpolmissionärer
 • jesuiter
 • dominikaner
 • sekularpräster

Cite this