Klassikernas roll i post-sovjetisk televison

Karin Sarsenov

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Abstract

I Ryssland spelar de litterära klassikerna en roll som på ett avgörande sätt skiljer sig från svenska förhållanden. På grund av den utbredda analfabetismen vid bolsjevikernas makttillträde har böcker och läsande blivit starkt förknippade med det sovjetiska moderniseringsprojektet. De nya makthavarna såg som sin uppgift att sprida det som i väst har uppfattats som ett borgerligt bildningsideal till de breda befolkningslagren, och som i Sovjetunionen kom att kodifieras som ”kampen för kulturnost” (att vara kulturell). En mycket ambitiös litteraturundervisning i ungdomsskolan introducerar de ryska 1800-tals klassikerna redan i femte klass, vilket skapar en gemensam kulturell referensram för stora befolkningsgrupper, både inom och utom nuvarande Ryska federationen. Artikeln studerar hur rysk television sedan millennieskiftet använder klassikerna för att bygga en identitet som överbrygger etnisk och nationell tillhörighet och baserar sig på ett gemensamt sovjetiskt kulturellt arv och tillgång till det ryska språket. Särskild uppmärksamhet ägnas filmatiseringar av klassiker som sänts som TV-serier, samt litterära referenser i humorprogram.
Original languageSwedish
Title of host publicationLitteraturens offentligheter
EditorsTorbjörn Forslid, Anders Ohlsson
PublisherStudentlitteratur AB
Pages193-208
ISBN (Print)978-91-44-05247-2
Publication statusPublished - 2009

Subject classification (UKÄ)

  • Languages and Literature

Keywords

  • Ryssland
  • television
  • kulturnost
  • nationell identitet

Cite this