Klimatdata för fuktberäkningar - Fuktsäkerhet i byggnader

Eva Harderup

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Syftet med denna skrift är att exemplifiera hur man kan välja klimatdata för olika beräkningar som bör genomföras vid en fuktdimensionering. Klimatparametrarna finns sammanställda i ett PC-program som heter KLIMATDATA. Programmet är fritt tillgängligt att hämta hem. Värdena på de olika klimatparametrarna är sammanställda från tio olika meteorologiska mätstationer i Sverige för 30-årsperioden 1961- 1990. Skriften har utarbetats av Eva Harderup i samråd med en redaktionsgrupp bestående av representanter för näringsliv, finansiärer och Fuktgruppen, numera FuktCentrum vid LTH. Mätningar och observationer har genomförts av SMHI.
Original languageSwedish
PublisherByggforskningsrådet (BFR)
Number of pages47
Volume2000:14
ISBN (Print)91-540-5857-0
Publication statusPublished - 2000

Publication series

NameBFR T-skrift
Volume2000:14
ISSN (Print)1104-8433

Bibliographical note

Byggforskningsrådet BFR. Anslagsrapport 19960522. Denna rapport är en bearbetad version av Klimatdata för fuktberäkningar - väderdata från tio meteorologiska mätstationer i Sverige (LTH. Rapport TVBH-3025, 1995

Subject classification (UKÄ)

  • Building Technologies

Free keywords

  • byggnadsdelar
  • fuktsäkerhet
  • klimatinverkan
  • fukt
  • temperatur
  • dimensionering
  • beräkningsmetoder
  • beräkningsmodeller
  • datorprogram

Cite this