Klimatet - en samhällelig utmaning

Anna-Lisa Lindén, Uno Svedin

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

För att kunna bevara jordens klimat som en förutsättning för mänskligt liv brukar man ofta betona betydelsen av att människor ändrar livsstil. Att ändra livsstil är en mera komplex företeelse än vad man först kan föreställa sig. Klimatproblemen och deras effekter är ofta diffusa och svåra att relatera till eget beteende för den enskilde. För att kunna ändra sig måste man veta hur samhällsprocesser och klimatförhållanden hänger samman. Man måste veta på vilket sätt man bör ändra livsstil. Politiker behöver fatta beslut som underlättar för många människor att ändra delar av vardagsbeteendet. I det globala perspektivet måste det finnas en samstämmighet mellan länder i problemuppfattning samt vilka åtgärder och på vilken nivå man skall hantera klimatproblemen. De samhälleliga processerna innehåller komplexa relationer mellan enskilda individers, regioners, länders och det globala samfundets perspektiv.
Original languageSwedish
Pages (from-to)121-132
JournalJordens klimat. Årsbok 1996.
Publication statusPublished - 1996

Subject classification (UKÄ)

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Free keywords

  • klimat
  • utmanigar
  • komplexa relationer
  • livsstil
  • sociologi
  • sociology

Cite this