Klimatförändringar och biologisk mångfald: Slutsatser från IPCC och IPBES i ett svenskt perspektiv.

Lena Bergström, Pernilla Borgström, Henrik G. Smith, Sara Bergek, Paul Caplat, Michele Casini, Johan Ekroos, Anna Gårdmark, Christina Halling, Magnus Huss, Anna Maria Jönsson, Karin E. Limburg, Paul Miller, Lovisa Nilsson, Leonard Sandin

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

De stora miljö- och samhällsproblemen kommer inte ensamma. De är sammankopplade på olika sätt. Detta innebär utmaningar men ger också möjligheter att utveckla åtgärder och lösningar. Det gäller både för klimatfrågan och frågan om att motverka förlusten av biologisk mångfald och ekosystem. Kunskapens betydelse för att hantera dessa och andra aspekter är ovärderlig, såväl kring specifika frågeställningar som kring omständigheter och förutsättningar för åtgärdsarbetet.

Den här kunskapssammanställningen har gjorts av forskare från Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet på uppdrag av Naturvårdsverket och SMHI. Forskarna har tagit avstamp i de omfattande kunskapsutvärderingar som gjorts av den mellanstatliga klimatpanelen (IPCC) och den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald (IPBES). Slutsatserna från IPCC och IPBES sätts i ett svenskt perspektiv, bland annat genom utvalda exempel vilka fungerar som aktuella illustrationer av hur klimatförändringar påverkar biologisk mångfald och ekosystem i Sverige.
Original languageSwedish
Commissioning bodySwedish Environmental Protection Agency
Number of pages89
Publication statusPublished - 2020 Sept 7

Publication series

NameKlimatologi
PublisherSMHI och Naturvårdsverket
No.56
ISSN (Print)1654-2258
ISSN (Electronic)1654-2258

Subject classification (UKÄ)

  • Ecology
  • Climate Research
  • Environmental Sciences

Cite this