Kollektivavtalens täckningsgrad och vita fläckar

Research output: Book/ReportReportResearch

1048 Downloads (Pure)

Abstract

Inledningsvis diskuteras olika fördelar med kollektivavtal ur såväl arbetsgivarnas som de anställdas perspektiv samt varför en del arbetsgivare upplever att det finns problem med kollektivavtalet som gäller i deras bransch. Helt nytt är att andelen anställda med kollektivavtal för första gången redovisas per bransch. Dessa tabeller bygger på uppgifter från utredningen om förutsättningarna för en ny kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring. De innehåller såväl reguljära kollektivavtal som hängavtal. Andelen arbetsgivare med kollektivavtal har uppdaterats till 2019 och 2022 (statistik från Företagarna) och kompletterats med statistik som erhållits från ovan nämnda utredning. Den andra delen av rapporten är en utförlig genomgång av kollektivavtalens ”vita fläckar” bland arbetare och tjänstemän i olika branscher samt vilka grupper som är mest utsatta för arbetskraftsexploatering och andra former av arbetslivskriminalitet det vill säga brott mot lagar och avtal i arbetslivet. Ett växande problem är att kollektivavtalen långt ifrån alltid efterlevs där de finns. I en avslutande del diskuteras hur kollektivavtalens täckningsgrad ska kunna ökas, deras efterlevnad förbättras och arbetslivskriminaliteten bekämpas.
Original languageSwedish
Place of PublicationStockholm
PublisherArena Idé
Number of pages297
ISBN (Electronic)978-91-985543-6-6
Publication statusPublished - 2023 Nov 26

Publication series

NameArbetsliv & inflytande
PublisherArena Idé

Subject classification (UKÄ)

  • Sociology

Cite this