Kommentar till Förordning (1997:969) om import- och exportreglering

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Original languageSwedish
Title of host publicationKarnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07)
PublisherThomson
Publication statusPublished - 2006

Subject classification (UKÄ)

  • Law

Keywords

  • rättsvetenskap: tullagstiftning
  • rättsvetenskap: utrikeshandelsrätt
  • law

Cite this