Kommentar till Lag (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Original languageSwedish
Title of host publicationKarnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06)
PublisherFakta Info Direkt
Publication statusPublished - 2005

Subject classification (UKÄ)

  • Law

Keywords

  • rättsvetenskap: tullagstiftning
  • law
  • rättsvetenskap: utrikeshandelsrätt

Cite this