Kommentar till Lag (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Original languageSwedish
Title of host publicationKarnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07)
PublisherThomson
Publication statusPublished - 2006

Subject classification (UKÄ)

  • Law

Free keywords

  • law
  • rättsvetenskap: utrikeshandelsrätt
  • rättsvetenskap: tullagstiftning

Cite this