Kommentar till Lag (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Original languageSwedish
Title of host publicationKarnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08)
PublisherThomson
Publication statusPublished - 2007

Subject classification (UKÄ)

  • Law

Free keywords

  • rättsvetenskap: tullagstiftning
  • law
  • rättsvetenskap: utrikeshandelsrätt

Cite this