Kommentar till Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Original languageSwedish
Title of host publicationKarnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 7 (2002/03)
PublisherFakta Info Direkt
Publication statusPublished - 2002

Subject classification (UKÄ)

  • Law

Keywords

  • rättsvetenskap: utrikeshandelsrätt
  • law
  • rättsvetenskap: tullagstiftning

Cite this