Kommentar till Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Original languageSwedish
Title of host publicationKarnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 14 (2009/10)
PublisherThomson Reuters
Publication statusPublished - 2009

Subject classification (UKÄ)

  • Law

Free keywords

  • finansrätt
  • fiscal law

Cite this