Kommunal samverkan under press - Hur sex skånska kommuner inkluderar nyanlända

Research output: Book/ReportReportResearch

195 Downloads (Pure)

Abstract

Studiens syftet är att undersöka hur kommuner tar emot nyanlända i samverkan
med andra aktörer i en komplex kontext med oklara och kanske konfliktfyllda
direktiv under tidspress. I analyserna har vi främst fokuserat hur samverkan har
organiserats och fungerat för kommunerna utifrån ansvarsfördelning och
autonomi. Vi har studerat offentliga dokument och intervjuat främst
integrationssamordnare eller motsvarande i sex olika kommuner. Två
övergripande frågeställningar har styrt undersökningen:

• Hur har kommunerna organiserat och reglerat samverkan?
• Vilka erfarenheter har kommunerna av att samverka med andra aktörer, både i det
kontinuerliga mottagandet och i mottagande under tidspress?

Följande aspekter har särskilt fokuserats:

• Ansvarsfördelning mellan aktörerna
• Aktörernas autonomi i samverkansprocesser

I akt att genomföra studiens syfte och besvara dess frågor är rapporten indelad i
följande kapitel. I kapitel 2 ges en översikt över samverkan och samverkan inom
ramen för integrationspolitiken. I kapitel 3 presenteras de sex kommunernas
erfaranheter av samverkan inom ramen för boende, social inkludering, etablering
samt utbildning. I avslutande kapitel 4 redogörs för stuidens slutsatser.
Original languageSwedish
Number of pages31
Publication statusPublished - 2019

Publication series

NameKEFUs skriftserie
PublisherKEFU Skåne. Ekonomihögskolan Lunds universitet
No.2019:3
ISSN (Print)1102-8483

Subject classification (UKÄ)

  • Political Science

Cite this