Konceptualisering och design av Auto-ID system för Scania

Research output: Book/ReportReportResearch

34 Downloads (Pure)

Abstract

Scanias motormonteringsverkstad i Södertälje använder sig av en motorpall för att internt hantera motorer. Motorpallen används även externt som transportemballage för motorleveranser tex. till Scanias slutmonteringsenheter. Motorpallen är anpassad till samtliga Scanias motorer och är tillverkad av stål. Scania uppskattar att totalt 2 500 motorpallar cirkulerar i det slutna flödet och att kostnaden för en motorpall är 4 000 SEK. Syftet är att undersöka hur RFID teknologi skulle kunna användas för att styra och kontrollera flödet av motorpallar samt beskriva de tekniska och ekonomiska konsekvenserna av en implementation. Vidare så skall studien ligga till grund för en teknisk kravspeci¬fikation av hur ett RFID baserat system skall fungera. Studien innefattar hela motorpallflödet mellan Scanias motormonteringsverkstad i Södertälje och dess kunder, men studerar endast konsekvenserna av RFID på motorpallarna. Vidare så studeras endast effekterna av RFID hos motormonteringsverkstaden och inte hos övriga aktörer såsom, slutmonteringsenheterna, Part Logistics (Scanias reservdelsenhet), Industri & Marin och tredjepartslogistiker. Ett sekundärt syfte för Scania är att ökad dess kunskap om RFID teknologi. Projektet fokuserade därför på RFID teknologi och är avgränsad från andra Auto-ID teknologier.
Original languageSwedish
Publisher[Publisher information missing]
Publication statusPublished - 2006

Publication series

NameInternal report at Packaging Logistics

Subject classification (UKÄ)

  • Other Mechanical Engineering

Keywords

  • System design
  • Returnable
  • Materials management
  • Radio Frequency Identification
  • Packaging
  • Logistics
  • Visibility
  • Tracking
  • Packaging logistics

Cite this