Konkurrensrättsligt skadestånd

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

140 Downloads (Pure)

Abstract

Abstract in Undetermined
EU-kommissionen Vitbok om skadestånd vid brott mot EG:s antitrustregler förstärker rätten till skadestånd vid konkurrensrättsliga överträdelser. Privat skadeståndstalan ska komplettera offentlig-rättsliga sanktioner och leda till en effektivare konkurrensrättslig övervakning.

Motsvarande svenska regler har varit ikraft sedan 1993 utan att ha satt stora spår i praxis. Artikeln presenterar nyheter i Vitboken och diskuterar om svensk rätt behöver anpassas och om det är troligt att uppställda mål nås?
Original languageSwedish
Pages (from-to)32-47
JournalSvensk Juristtidning
Publication statusPublished - 2009

Subject classification (UKÄ)

  • Law

Keywords

  • civilrätt
  • private law
  • konkurrensrätt
  • skadestånd
  • kommissionens vitbok

Cite this