Konstitutionen som politisk arena: Feministers kamp om jämlikhet i det ”nya” Egypten

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Abstract

Det här kapitlet handlar om egyptiska kvinnorättsaktivister och deras arbete med att påverka Egyptens nya konstitution efter revolutionen 2011. Aktivisternas mål var att stärka kvinnors konstitutionella rättigheter och det försökte man nå genom att etablera en arbetsgrupp som på nära håll följde konstitutionsprocessen. I kapitlet analyseras dessa aktivisters kritik av utkasten till konstitutionen och deras förslag på alternativ. Kapitlet visar att det till stor del kom att handla om vilken jämlikhetsmodell som implementerades i konstitutionstexten. Aktivisterna erkände att jämlikhet kan genom fel definition lika gärna förvärra kvinnors rättigheter som att förbättra dem. Utifrån den egyptiska kontexten sökte därför aktivisterna en definition som erkände att grupper av människor är hierarkiskt strukturerade vilket kräver en kompenserande och jämförande förståelse av jämlikhet.
Original languageSwedish
Title of host publicationMänskliga rättigheter i samhället
EditorsMalin Arvidsson, Lena Halldenius, Lina Sturfelt
Place of PublicationMalmö
PublisherBokbox förlag
Chapter6
Pages127-148
Number of pages21
Edition1
ISBN (Print)978-91-86980-70-2
Publication statusPublished - 2018 Aug

Subject classification (UKÄ)

  • Political Science

Cite this