Konstuniversitetet

Ylva Hofvander Trulsson (Editor), Hans Hellsten (Editor)

Research output: Book/ReportBookPopular science

Abstract

Högskoleutbildningarna inom det konstnärliga området är mångfasetterade och täcker många konstformer inom musik, dans, teater, cirkus, bild, foto, design, konsthantverk, textil, arkitektur, skrivande, för att bara nämna några. Uttrycken är publika, ofta förankrade i historia och tradition men även i ständig omförhandling med rådande samhällsdiskurser och kulturpolitik. Med boken Konstuniversitetet , fördjupas perspektiven kring de pedagogiska, konstnärliga men även organisatoriska utmaningarna inom konstutbildning. En permanent dualism mellan inre växande och yttre krav gör lärande och utbildande inom konst till en ömtålig verksamhet. För utbildaren gäller det att betrakta, förstå, utveckla och stödja – men utan att störa. En fördel är då att det konstnärliga lärandet sker i relationer och att samtal är den vanligaste undervisningsmetoden. Även detta måste dock problematiseras och detta görs på olika sätt i denna antologi. Boken har fyra huvuddelar: konsten, samhället, praktiken och lärande. Författare: Gertrud Sandqvist, Gerd Aurell, Jörgen Dahlqvist, Cecilia Hultberg, Ulf Dalnäs, Magnus Lindén, Bengt Olsson& Einar Nielsen, Hans Hellsten, Y Hofvander Trulsson, Anders Lorentzi, Efva Lilja, Niklas Hald, Mihra Lindblom, Lars Hallnäs, Madelaine Daneberg, Anna Efraimsson, Ulrika Berg.
Original languageSwedish
PublisherLund University
Number of pages250
Publication statusUnpublished - 2020

Subject classification (UKÄ)

  • Pedagogy
  • Arts

Cite this