Konsumtion av bekväma funktioner. Elanvändning i hushåll.

Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceedingpeer-review

Abstract

Gemensamt för både direkta och indirekta el-kunder är att de konsumerar en osynlig produkt, energi. Hushållen behöver inte vara intresserade av energi eller dess ursprungskälla, men väl de tjänster som energiföretagen kan bidra till att leverera. Man köper funktionen kall öl, varmt kaffe, rena kläder, ren kopp, lyssna på radio, se på TV, medan energiföretagen säljer den immateriella tjänsten och osynliga produkten energi. Mellan energiföretagets varuutbud och kundens konsumtion finns en osynlig zon där hushållens konsumtionsbeslut fattas utifrån komfort- och livsstilsvärderingar. Den energi man använder för olika funktioner i hushållet slutkonsumeras i användningsögonblicket. Produkter som slutkonsumeras vid användningen har inga automatiska påminnelsefunktioner om konsumtionsnivå. Kunden måste söka kunskap om energiprodukten via andra kanaler, vilket leder till att många energikonsumenter kan förbli okunniga om den egna energikonsumtionen. Hushållens medvetenhet om energiförbrukning eller möjligheter att energieffektivisera sin livsstil har svaga kopplingar till den egna energianvändningen.
I en undersökning visades att det finns samband mellan miljövärderingar och energivärderingar och hur man använder sin utrustning för matlagning och tvätt. Resultat från undersökningen, som omfattade 600 hushåll, presenteras när det gäller funktionsområdena Varm och ljus innemiljö, Hel och ren samt Mätt och belåten.
Original languageSwedish
Publication statusPublished - 2006
EventEID-Energi, It, Design - Eskilstuna
Duration: 2006 Jan 172006 Jan 18

Conference

ConferenceEID-Energi, It, Design
Period2006/01/172006/01/18

Subject classification (UKÄ)

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

  • elanvändning
  • konsumtion
  • hushåll
  • sociologi
  • sociology

Cite this