Kreativitet och nyföretagande

Ingar Brinck, Jonas Michanek

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Abstract

Kreativitet behandlas ur kognitiv-psykologisk synvinkel. Kapitlet beskriver kreativitetens natur och förklarar vad kreativ förmåga kan tillföra i affärssammanhang. Kapitlet fokuserar både den kreativa processen i allmänhet och förmågans speciella roll för nyföretagande. Syftet är att ge en beskrivning av kreativitet som inte bara är korrekt, utan även kan fungera som ett verktyg i entreprenörens vardag. Inledningsvis tar kapitlet upp mytbildningen kring kreativitet, och diskuterar dess roll för entreprenörskapet samt företagande i stort. Därefter beskrivs den kreativa processens förlopp. En modell av processen presenteras som tydliggör den och dessutom kan användas som ett praktiskt verktyg. De tre grundläggande momenten i den kreativa processen behandlas i detalj ― behovsanalysen, idégenereringen och idévärderingen. Två grundläggande principer för idégenerering förs fram, liksom olika typer av kritierier för att värdera idéer. Slutligen diskuteras egenskaperna hos både yttre och interna kreativa miljöer. Allra sist i kapitlet återfinns några steg-för-steg metoder för att öva idégenerering: Egenskapspussel, Slumpordsassociation och Negativ idégenerering.
Original languageSwedish
Title of host publicationEntreprenörskap och företagsetablering
EditorsMarie Löwegren, Hans Landström
PublisherStudentlitteratur AB
Pages101-130
ISBN (Print)978-91-44-02147-8
Publication statusPublished - 2009

Subject classification (UKÄ)

  • Philosophy

Keywords

  • creativity
  • entrepreneurship

Cite this