Kreditbedömning och rekonstruktion av företag i tider av makroekonomisk turbulens: Fallen General Motors och Ford

Lars Oxelheim, Clas Wihlborg

Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication articlePopular science

Abstract

Behovet av modeller för att förutsäga risken för att ett företag inte skall kunna fullfölja sin skuldtjänst har aktualiserats av de nya Baselreglerna, som kräver fördjupad kvantitativ kreditvärdering, och av den pågående världsomspännande ekonomiska krisen. Ett antal alternativa modeller för att förutsäga kommande kreditsvårigheter och en eventuell konkurs existerar. Flera inkluderar makroekonomiska faktorer men de beaktar inte att inverkan från makroekonomiska variabler på konkursrisken till övervägande del är företagsspecifik. I denna artikel presenterar vi en modell för hur den makroekonomiska
påverkan på denna risk bör skiljas från inverkan av ”inneboende” konkurrensfaktorer. Debatten på området under det senaste året har innehållit en diskussion utifrån mått på konkursrisken om den lämpliga vägen att rekonstruera de krisdrabbade företagen General Motors (GM) och Ford. Vi tillämpar i denna artikel vår modell på GM och Ford och finner att den leder till två olika rekonstruktionsstrategier för dessa två företag i samma bransch och med till synes lika stor konkursrisk mätt med traditionella mått.
Original languageSwedish
Volume62
No.3
Specialist publicationEkonomiska Samfundets Tidskrift
PublisherEkonomiska Samfundet i Finland
Publication statusPublished - 2009

Subject classification (UKÄ)

  • Economics and Business
  • Business Administration

Cite this