Kvinnor med narkotikamissbruk – Före, under och efter behandling

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Abstract

Könsperspektiv på missbruk är en antologi, skriven av tolv forskare. D en vill inspirera till ett fördjupat synsätt på könets betydelse inom missbruksvård och -behandling. Det kan för läsaren innebära att en ny värld upptäcks. Självklart är könet en av de viktigaste aspekterna för att t.ex. åstadkomma en god 'matchning'. Boken är inte bara avsedd at t användas av dem som redan är förtrogna med missbruksarbete, utan av studerande på socialomsorgsprogrammet, socionomprogrammet, psykologpro grammet och läkarutbildningen. Förhoppningen är också att den ska stim ulera till fördjupad forskning inom området.
Original languageEnglish
Title of host publicationKönsperspektiv på missbruk.
EditorsTom Leissner, Ulla-Carin Hedin
PublisherBjurner & Bruno, Stockholm
Pages144-178
ISBN (Print)9197410446
Publication statusPublished - 2002

Subject classification (UKÄ)

  • Psychology

Cite this