Läsförståelse i alla ämnen (ämnesspecifik text: matematik)

Research output: Other contributionMiscellaneousPopular science

Abstract

Matematikämnets texter ställer höga krav på elevernas läskompetens både när det gäller avkodning och förståelse. Detta innebär en extra utmaning för nyanlända elever. Det finns olika exempel på stöttning som kan ge nyanlända elever möjlighet att fördjupa sina ämneskunskaper i matematik samtidigt som de stärker sitt svenska skolspråk och ämnesspråk. Några exempel är lässtrategier före, under och efter läsning, visualisering av innehållet, ämnesöverskridande samarbete samt att låta eleverna ta hjälp av sitt starkaste språk.
Original languageSwedish
Media of outputText
PublisherSkolverket
Number of pages12
Place of PublicationLärportalen
Publication statusPublished - 2019 Dec 1

Subject classification (UKÄ)

  • Educational Sciences

Cite this