Långvarig smärta

Ulf Jakobsson (Editor)

Research output: Book/ReportAnthology (editor)Research

1 Citation (Scopus)

Abstract

Vård och behandling av personer med långvarig smärta är en utmaning. Vården kan inte bara rikta sig mot smärtan i sig utan måste omfatta hela den komplexitet som uppstår när flera olika faktorer interagerar med såväl smärtan som varandra på olika sätt. Detta kräver god kunskap bland vårdpersonal och då inte bara om hur smärta kan lindras utan även om hur livet förändras vid långvarig smärta.

Innehållet i denna antologi speglar olika perspektiv på långvarig smärta och samtliga kapitel bygger på aktuell forskning inom respektive område. Författarna som representerar olika yrkeskategorier presenterar olika aspekter av långvarig smärta, vilket ger boken en tvärvetenskaplig karaktär.

Boken vänder sig till både universitets-/högskolestuderande och kliniskt verksamma inom hälso- och sjukvården, och behandlar ett brett spektra av ämnen från psykosociala perspektiv vid långvarig smärta till smärta vid olika sjukdomstillstånd.
Original languageSwedish
PublisherStudentlitteratur AB
Number of pages224
ISBN (Print)9789144019741
Publication statusPublished - 2007

Bibliographical note

The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Caring Sciences (Closed 2012) (016514020)

Subject classification (UKÄ)

  • Nursing

Cite this