Lagen är lika för alla, men är alla verkligen lika inför lagen? En studie av Skatteverkets processföring i PwC-målet

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

För korrekt beskattning i komplicerade mål är det viktigt att Skatteverket kan utvärdera och presentera sakomständigheter på ett kvalificerat sätt. Skattebetalare med hög kompetens har annars större möjligheter att hävda sin rätt jämfört med skattebetalare som saknar sådan kompetens, vilket står i konflikt med likabehandlingsprincipen. I artikeln illustreras vikten av en kvalificerad förvaltningsmyndighet för att rättssäkerhet ska säkerställas. Det sker genom en studie av det s.k. PwC-målet, där sakfrågan rör marknadsvärdering av finansiella instrument. Artikeln visar att sakfrågan i målet inte kom att prövas av domstol som följd av att Skatteverket inte presenterade sakomständigheterna på ett övertygande och prövningsbart sätt. En motpart med stora ekonomiska resurser hade möjlighet att visa på bristerna i Skatteverkets argumentation, något som inte nödvändigtvis en motpart med mindre resurser hade kunnat göra. Lagen är då förvisso lika för alla, men alla är inte lika inför lagen.
Original languageSwedish
Pages (from-to)269-286
Number of pages18
JournalFörvaltningsrättslig tidskrift
Issue number2
Publication statusPublished - 2018

Subject classification (UKÄ)

  • Law

Cite this