Landsbygdens småföretag som livsstil, besöksmål och regional attraktion

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

149 Downloads (Pure)
Original languageSwedish
Pages (from-to)43-54
JournalGränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv.
Issue number5
Publication statusPublished - 2015

Subject classification (UKÄ)

  • Social Sciences Interdisciplinary

Cite this