Lagen - politikens verktyg

Translated title of the contribution: Law as a Political Instrument

Reza Banakar

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

135 Downloads (Pure)

Abstract

Hur en specifik lag – det må vara utlänningslagen, socialtjänstelagen eller lagen om djurskydd – utformas är av stor betydelse, eftersom den sätter ramarna för dess tillämpning. Men hur den tolkas och tillämpas av de ansvariga myndigheterna är en spegling av samverkande ekonomiska, politiska, ideologiska faktorer i samhället. Under 1989 trädde en ny utlänningslag i kraft. Den ger polisen större möjligheter att ta asylsökande i förvar…
Translated title of the contributionLaw as a Political Instrument
Original languageSwedish
Pages (from-to)4-9
JournalI & M
Volume91
Issue number5
Publication statusPublished - 1990

Subject classification (UKÄ)

  • Law and Society

Keywords

  • asylsökande
  • flyktingpolitik
  • utlänningslagen
  • Rättssociologi
  • etnicitet

Cite this