Legitimitet genom legalitet?

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Abstract

Law is everywhere – Rätten finns överallt. Det uttrycket kan beskriva rättens roll i våra liv. Utöver formella lagar, regleringar och avtal möter vi i vår vardag även informella lagar och sociala normer: i familjen, i skolan, på arbetsplatsen och i samhället i stort. De styr både hur vi tänker och agerar och vad vi förväntar oss av andra. Rättssociologi handlar om att analysera relationen mellan rätten och samhället. I den här boken beskrivs hur rättssociologiska begrepp kan tillämpas på en praktisk nivå, i forskning om och studier av samhället. Konkreta exempel visar hur teoretiska och metodologiska begrepp har tillämpats i olika rättssociologiska studier. Begreppen blir därmed nyttiga verktyg för en ökad förståelse av samhället från ett rättssociologiskt perspektiv. Om rättssociologisk tillämpning är en fortsättning på Baier, Svensson & Nafstads Om rättssociologi (2018). Böckerna är tänkta för studenter på grundnivå i rättssociologi, men kan vara intressanta även för studerande i andra discipliner, som kriminologi, sociologi och juridik. Även forskare, lärare och praktiker kan ha glädje och nytta av böckerna.
Original languageSwedish
Title of host publicationOm rättssociologisk tillämpning
EditorsIsabel Schoultz, Ida Nafstad
Place of PublicationLund
PublisherStudentlitteratur AB
Chapter9
Pages171-191
Number of pages20
Edition1
ISBN (Print)9789144132181
Publication statusPublished - 2020 Jan 13

Subject classification (UKÄ)

  • Law and Society

Cite this