Liberalism i kris

Magnus Wennerhag, Olav Unsgaard

Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication articlePopular science

149 Downloads (Pure)

Abstract

Liberalismen är under förändring. Traditionellt var liberalismen en politisk position som hävdade den enskildes rätt mot staten eller majoriteten. Friheten att uttrycka sina politiska åsikter, organisera sig politiskt eller utöva sin religion sågs som demokratins kärna. Liberalismen värnade ofta gränsen mellan det privata och det offentliga samt individens rättigheter gentemot staten och kollektivet. Det liberala idégodset var till en början begränsat till krav på ekonomiska rättigheter och ett uttryck för den kamp som en framväxande borgarklass förde mot adelns och kronans privilegier. Men med tiden kom liberalerna att kräva mer omfattande rättigheter av politisk och social karaktär. På detta sätt kom 1900-talets liberalism att hävda den sociala omsorgen och behovet av en stat som kunde ge alla lika möjligheter, även om det aldrig skedde i strid med marknadsekonomins grundläggande principer.
Dagens liberalism tycks luta sig mot andra värden. Nyliberalismens ekonomiska och politiska genombrott under de senaste årtiondena är naturligtvis en uppenbar förändring. Men under senare år har det även skett en förskjutning av den liberala politikens innehåll, som märkligt nog tycks stå i motsättning till åtminstone den filosofiska nyliberalismens frihetscredo.
Original languageSwedish
Pages8-18
No.22-23
Specialist publicationFronesis
Publication statusPublished - 2006

Subject classification (UKÄ)

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Free keywords

 • statskunskap
 • samhällsvetenskap
 • politik
 • politiska åskådningar
 • liberalism
 • nyliberalism
 • politisk filosofi
 • demokrati
 • sociologi
 • governmentality
 • terroristbekämpning
 • sociology

Cite this