Litteratur. THERESE ENARSSON, Brottsoffer i rättskedjan. En rättsvetenskaplig studie av förhållandet mellan brottsoffers rättigheter och rättsväsendets skyldigheter, 258 s.

Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

Abstract

Anmälan av avhandling av THERESE ENARSSON, Brottsoffer i rättskedjan. En rättsvetenskaplig studie av förhållandet mellan brottsoffers rättigheter och rättsväsendets skyldigheter, 258 s.
Original languageSwedish
Pages (from-to)273-276
JournalSvensk Juristtidning
Issue number3
Publication statusPublished - 2014

Bibliographical note

Reviewed Work(s):
Brottsoffer i rättskedjan. En rättsvetenskaplig studie av förhållandet mellan brottsoffers rättigheter och rättsväsendets skyldigheter (by Therese Enarsson)

Subject classification (UKÄ)

  • Law and Society

Free keywords

  • rättsvetenskap
  • brottsoffer
  • rättssociologi
  • anmälan

Cite this