Livsstil och livsföring i Simmels och Webers klassiska sociologi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Artikeln diskuterar hur begreppen livsstil och livsföring introducerades i sociologin. Bland annat visas på att begreppet livsstil intorducerades på bred front av Simmel i "Philosophie des Geldes" (1900). Avslutningsvis diskuteras några möjliga användningar av begreppen idag.
Original languageSwedish
Pages (from-to)39-62
JournalSociologisk Forskning
Publication statusPublished - 2004

Subject classification (UKÄ)

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

  • sociology
  • livsstil
  • livsföring
  • Georg Simmel
  • Max Weber
  • sociologi

Cite this