Mätning av förändringsarbete: Beskrivning av ett mätsystem för att mäta förändringstemperatur

Research output: Book/ReportReportResearch

122 Downloads (Pure)

Abstract

Detta är en kort rapport inom projektet ”Mätsystem för förändringsarbete”, utfört vid Institutionen för teknisk ekonomi och logistik vid Lunds Tekniska Högskola. Rapporten skall ses som ett komplement till slutrapporten ”Mätning av förändringsarbete: Utveckling och implementering av ett mätsystem för att mäta förändringstemperatur”.

Projektet syftade till att ta fram ett ramverk för förändringsarbete. Det innebär att ett mätsystem har utformats, implementerats, använts och utvärderats. I denna rapport presenteras själva mätmodellen kortfattat, men relativt detaljerat. För en utförligare diskussion om bakgrund, resultat och observationer av gjorda mätningarna hänvisas till slutrapporten.
Original languageSwedish
Place of PublicationLund
PublisherLund University
Number of pages21
Publication statusPublished - 2019

Subject classification (UKÄ)

  • Transport Systems and Logistics

Cite this