Mångfald och enhet i den globala rättviserörelsen

Magnus Wennerhag

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

71 Downloads (Pure)

Abstract

Kring en kritik av senare års ekonomiska globalisering har under 2000-talet samlats en rad organisationer och rörelser, för att gemensamt protestera mot såväl internationella och övernationella organ som nationella regeringar och den politik som dessa står för. Förutom som en kritik mot globaliseringens former, kan protesterna samtidigt ses som ett globalt fenomen i sig. Genom transnationella nätverk och organisationer knyts regionala, nationella och lokala protester och mobiliseringar samman. På samma sätt som vi har sett hur ekonomiska värden och styrningsformer cirkulerar och sprider sig globalt, ser vi nu hur såväl protestformer som politiska krav på en annan global ordning sprider sig över nationsgränser. Den brokiga formering av olika aktörer som kommit att kallas den globala rättviserörelsen tycks fördjupa globaliseringen och ge den en politisk dimension.
Vad är det då som är ”nytt” med dessa protester? Varför uppkommer de just nu? Vilka är det som aktiverar sig, hur aktiverar de sig och vilka är deras målsättningar? Hur kan man se dessa protester som uttryck för en rörelse – trots de stora skillnaderna mellan dem som protesterar? I detta bidrag ska jag försöka att reda ut några av dessa frågeställningar, som alla anknyter till centrala problemområden inom forskningen om sociala rörelser. Det handlar om varför rörelser uppstår, vilken roll en rörelses identitet spelar samt hur politiskt handlande inom rörelser påverkar och påverkas av mer traditionella former av politik. Rent konkret handlar det om den globala rättviserörelsens framväxt och identitet, vilket delvis diskuteras utifrån en egen enkätundersökning. Det faktum att en enkätundersökning redovisas kommer även att
användas för att diskutera några metodologiska överväganden, som kan vara viktiga att göra i samband med denna mer kvantitativt inriktade form för insamling av forskningsmaterial.
Original languageSwedish
Title of host publicationSociala rörelser - politik och kultur
EditorsÅsa Wettergren, Andrew Jamison
PublisherStudentlitteratur AB
Pages207-235
ISBN (Print)91-44-03845-3
Publication statusPublished - 2006

Subject classification (UKÄ)

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

 • politiskt deltagande
 • sociala rörelser
 • globaliseringsrörelsen
 • antiglobaliseringsrörelsen
 • globala rättviserörelsen
 • globalisering
 • World Social Forum
 • lokala sociala forum
 • sociala forum
 • enkätundersökningar och sociala rörelser
 • demokrati
 • sociologi
 • sociologiska institutionen
 • sociology

Cite this