Möjligheten och lämpligheten av att anlägga vindskydd utefter vindutsatta cykelvägar

Christer Hydén, Erik Skärbäck, Stefanie Engel

Research output: Book/ReportReportResearch

165 Downloads (Pure)

Abstract

Cykelstråket mellan Malmö och Lund har varit försökssträcka när det gäller möjligheten och lämpligheten av att anlägga vindskydd utefter vindutsatta cykelvägar. Intervjuer visade att vinden var det dominerande problemet tillsammans med osäkerhet vid korsande av bilvägen. Ett problem för cyklisterna är att medvind inte kompenserar helt energiförlusten för motvinden i andra riktningen. Hastighetsmätningar indikerade att cyklisterna tycks föredra ett större motstånd i motvinden för att därigenom kunna hålla en konstant hastighet totalt sett i medvind, motvind. Olika principiella lösningar med vindskydd har redovisats. Eftersituationen är illustrerad med hjälp av ett bildcollage. I kommande projekt är avsikten att anlägga några försökssträckor och då i detalj studera hur cyklandet påverkas och vilka åsikter cyklisterna har av de nya skydden. ”Förräkningar” har redan påbörjats.
Original languageSwedish
PublisherLunds universitet, LTH, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg
Number of pages76
VolumeBulletin 273 / 3000
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameBulletin 273 / 3000
VolumeBulletin 273 / 3000

Subject classification (UKÄ)

  • Infrastructure Engineering

Keywords

  • Cykeltrafik
  • vindskydd
  • vegetation
  • cykelväg
  • trafiksäkerhet
  • hastighet
  • landskap

Cite this