Mönster i grönt: Graham Greene och 1900-talslitteraturens villkor

Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

Abstract

Mönster i grönt undersöker sambanden mellan receptionen av Graham Greenes verk och 1900-talslitteraturens villkor, med särskilt hänseende till genremässiga och mediala hierarkier på den internationella bokmarknaden. Studien visar att komplexiteten i Greenes litteraturhistoriska position – där omfattningen och den internationella spridningen av hans verk lett till ett slags frikoppling från enskilda litterära traditioner – måste förstås i via tre centrala utvecklingslinjer i den västerländska 1900-talslitteraturen: bokmarknadens internationalisering, ett alltmer varierat medialt landskap, och litteraturkritikens professionalisering. Ur det perspektivet framstår komplexiteten i Greenes litteraturhistoriska position som illustrativ för förra seklet litterära system i vidare mening, då hans författarskap exemplifierar hur 1900-talslitteraturen kom att publiceras, cirkuleras och förstås. 
Original languageSwedish
QualificationDoctor
Awarding Institution
  • Centre for Languages and Literature
Supervisors/Advisors
  • Tenngart, Paul, Supervisor
  • Steiner, Ann, Supervisor
Award date2021 Feb 27
Place of PublicationLund
Publisher
ISBN (Print)9789172476110
Publication statusPublished - 2021 Jan 29

Subject classification (UKÄ)

  • General Literature Studies

Cite this