Makt och religion i könsskilda världar : religionsfilosofiska perspektiv

Erica Appelros (Editor), Stefan Eriksson (Editor), Catharina Stenqvist (Editor)

Research output: Book/ReportAnthology (editor)Research

Abstract

I denna samlingsvolym belyser några svenska religionsvetenskapliga forskare hur religion, kön och makt som oupplösligt förenade begrepp berör varandra ur religionsfilosofiska perspektiv. Religion kan inte uttömmande beskrivas utan att dess hierarkiska strukturer och dess roll som maktfaktor i samhället berörs. Förhållandena mellan könen formuleras ofta i religiösa termer och underliggande maktaspekter kommer till uttryck i religiöst laddat språkbruk. Man kan inte tala om makt utan att erkänna att religionen genom historien har varit och fortfarande är en legitimerande faktor för maktutövning; allt ifrån mannen som hänvisar till sin gudomliga auktoritet att styra över kvinnan, till hela samhällens direkta eller indirekta beroende av religiösa normer i sin lagstiftning och sina värderingar. Bidragen exemplifierar den religionsfilosofiska forskningens relevans för dagens samhälle genom att granska och reflektera över förutsättningarna för olika debatter och företeelser i religion och samhälle, deras ideologiska och filosofiska grunder, livsåskådningsmässiga relevans, etiska konsekvenser och inre sammanhang. Bidragen behandlar bland annat arbetet med att utforma en ny kyrkohandbok med ett inklusivt språk, svensk politisk strävan efter jämställdhet, kvinnors position i fundamentalistiska religiösa grupperingar, förståelse av existentiella upplevelser av liv, kärlek och död, och förnuftets funktion, betydelse och räckvidd när det gäller att förändra konservativa gruppers värderingar eller motverka religiös intolerans.
Original languageSwedish
PublisherCentrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet
Number of pages194
Volume57
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameReligio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund
Volume57
ISSN (Print)0280-5723

Bibliographical note

The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)

Subject classification (UKÄ)

  • Religious Studies

Free keywords

  • kön
  • religion
  • makt
  • genus

Cite this