”’Man måste verkligen ändra i läroböckerna för att få en ändring i samhället’. Kön och könsidentitet i skolan”

Translated title of the contribution: “You really have to change the textbooks to change society". Gender and gender identity in schools

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in ReportResearch

Abstract

Denna text beskriver hur normer kring kön påverkar elever som är trans på olika sätt, alltså till exempel killar med transerfarenhet, ickebinära och transtjejer. Texten bygger på en intervjustudie med 13 unga och unga vuxna som berättar om sina erfarenheter av att vara trans på olika sätt i skolan. Det är den första studien av sitt slag i en svensk kontext.
Deltagarna i studien var mellan 16 och 25 år när vi möttes, och kom från både stora städer och mindre orter i olika delar av landet. De flesta gick fortfarande i skolan. Deltagarnas analyser av skolan lyfter både konkreta situationer och övergripande strukturer där skolan brister, och deltagarna berättar om klassrum och skolor där personal aktivt arbetar på ett medvetet sätt med könsnormer och stödjer könsnormbrytande elever.
Utifrån deltagarnas berättelser kommer jag med denna text att beskriva fyra olika typer av skolmiljöer och klassrumssituationer som är mer eller mindre inkluderande för elever som är trans på olika sätt. Texten ”Förändring pågår! Förslag på förändringsarbete kring kön och könsidentitet i skolan” kan läsas som komplement till denna text. Där belyser jag sex områden där enskilda lärare, lärarlag och hela skolor kan arbeta aktivt för en skola där elever som bryter mot könsnormer inte utsätts för exkludering, minoritetsstress och våld.
Translated title of the contribution“You really have to change the textbooks to change society". Gender and gender identity in schools
Original languageSwedish
Title of host publication"Jag är inte ensam, det finns andra som jag". Rapport om unga hbtqi-personers levnadsvillkor
EditorsUlrika Westerlund, Vanessa Sevedag, Vierge Hård, Karl Karlsson, Johan Lidmark
Place of PublicationVäxjö
PublisherMyndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Pages159-177
Publication statusPublished - 2022 Jun 2

Subject classification (UKÄ)

  • Gender Studies

Free keywords

  • gender identity
  • school
  • Sweden
  • gender
  • cisnormativity
  • intersectionality
  • trans
  • nonbinary

Cite this