Manlighet och katolsk mission

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Abstract

I denna artikel behandlas konstruktionen av prästerlig manlighet bland katolska församlingspräster i Norden i slutet av 1800-talet och under 1900-talets första årtionden. Flera av dessa präster var nordiska konvertiter. Detta innebar att de inkulturerats i en protestantisk kulturmiljö, vilken de sedan lämnat till förmån för den katolska gemenskapen. Det prästmannaideal som präglade det samhälle de vuxit upp i utgick från den lutherska hustavlan och dess familjeorienterade genusordning, medan det katolska prästidealet hade den asketiska och celibatära monastiska levnadsformen som riktmärke.

Det dåtida katolska prästmannaidealet hade en klerikal prägel och betonade den prästerliga tjänstens höghet och värdighet. Prästen skulle vara en lärare och ledare för de troende och en förebild vad gällde andaktsliv och asketisk levnadsföring. Detta idealiserade prästideal gav de katolska prästerna en klar identitet, men det bidrog samtidigt till deras isolering från det omgivande samhället och från vanlig mänsklig gemenskap, vilket framträdde särskilt tydligt i de små församlingarna i missionsområdena; Norden betraktades från katolsk utgångspunkt som ett missionsfält. I artiklen belyses frågan hur sekulärprästerna i Norden hanterade denna problematik, hur de såg på sin prästerliga gärning samt hur de bedömdes av sina kyrkliga överordnade och vilka dygder, fel och brister som lyfts fram i deras skriftväxling.
Original languageSwedish
Title of host publicationKirke, kultur, politikk; festskrift til professor dr. theol. Bernt T.Oftestad på 70-årsdagen
PublisherTapir akademisk forlag
ISBN (Print)8251928516
Publication statusPublished - 2012

Subject classification (UKÄ)

  • History

Keywords

  • prästideal
  • ultramontanism
  • katolicism
  • nordiskhet
  • nationell identitet
  • Manlighet
  • kulturkonflikt

Cite this