Manligt, kvinnligt, naturligt? Föreställningar om kön och naturlighet med utgångspunkti rådgivningslitteratur

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Abstract

Utbudet av böcker och tidningar som på olika sätt handlar om graviditet, förlossning och småbarnstid är idag större än någonsin. Marknaden tycks närmast oändlig och ständigt publiceras nya böcker som behandlar ämnena utifrån olika perspektiv och vinklingar. Artikeln inleds med nedslag i rådgivningslitteratur från 1930-talet och framåt för att sedan koncentreras kring en diskussion av samtida litteratur riktad till blivande och nyblivna föräldrar. Syftet är att diskutera hur "naturlighet" beskrivs, förklaras och används i nyare rådgivningslitteratur, hur det kopplas till "manligt" och "kvinnligt" och vilka konsekvenser detta får i ett vidare sammanhang.
Original languageSwedish
Title of host publicationNaturlighetens positioner. Nordiska kulturforskare om födsel ochföräldraskap
EditorsTove Ingebjörg Fjell, Charlotte Hagström, Lena Marander-Eklund, Susanne Nylund Skog
PublisherNordiskt nätverk för folkloristik
Pages187-203
ISBN (Print)952-12-0225-4
Publication statusPublished - 1998

Subject classification (UKÄ)

  • Ethnology

Free keywords

  • manlighet
  • kvinnlighet
  • naturlighet
  • föräldraskap
  • förlossning
  • rådgivningslitteratur
  • graviditet

Cite this