Maria Magdalenas evangelium: Text, översättning och historisk bakgrund

Research output: Book/ReportBookResearch

Abstract

De flesta källor vi har bevarade från antiken är skrivna av och för män. Men i Maria Magdalenas evangelium – som här för första gången publiceras i svensk översättning – är hjälten en kvinna. I denna tidigkristna skrift från 100-talet uppenbarar sig Jesus för Maria Magdalena och erbjuder henne hemlig kunskap. Maria är särskilt utvald för sin andliga förmåga och får förklara för de andra lärjungarna vad Jesus budskap går ut på. De få sidor som överlevt av Maria Magdalenas evangelium är ingen lätt läsning. Texten tvingar oss att fundera på svåra frågor, som Guds natur, själens ursprung och tillvarons själva grundvalar. I denna volym följs därför den svenska över- sättningen av en analys av den historiska bakgrunden till de religiösa och filosofiska tankar som Maria och Jesus utbyter. Boken avslutas sedan med ett försök att besvara den fråga som naturligen väcks vid läsningen: vilken roll hade egentligen kvinnan i den tidiga kristendomen?
Original languageSwedish
Place of PublicationStockholm
PublisherDialogos Förlag
Number of pages157
ISBN (Print)978-91-7504-370-8
Publication statusPublished - 2020 Aug

Subject classification (UKÄ)

  • History of Religions

Cite this