Maten märks: förutsättningar för konsumentmakt

Mikael Klintman, Magnus Boström, Lena Ekelund, Anna-Lisa Lindén

Research output: Book/ReportBookPopular science

1158 Downloads (Pure)

Abstract

Många människor anser sig numera ha större makt i rollen som konsumenter än som medborgare som röstar i partival. Som konsumenter kan vi idag ta ställning till en rad olika anspråk som görs på produkter och tjänster.

Hur ser vi konsumenter på livsmedel som genom olika märken påstås ha unika egenskaper i produktionsledet: för miljön, för konsumentens hälsa, för arbetsförhållanden för fabriks- och jordbruksarbetarna, för djurens väl och ve, eller för det egna produktionslandets välstånd? Förekommer motsättningar och konkurrens mellan olika miljö- och varumärken? Vilka aktörer har makt att vara med och bestämma om vad som ska räknas som miljövänligt, socialt rättvis eller djurvänlig produktion? Går det – om det är önskvärt – att göra den gröna och etiska konsumtionens informationsredskap mer “demokratiska”? Finns det viktiga egenskaper hos varor och produktion som måste falla utanför konsumentmakten? Dessa frågor, som alla behandlas i boken, knyter an till frågan om vilka förutsättningar konsumenter egentligen har att fatta fria och politiska beslut som även går bortom var och ens egennytta. I den allmänna samhällsdebatten ses konsumenters makt av allt fler aktörer som en central förutsättning för att miljöproblem och andra samhällsproblem ska kunna lösas. Därmed blir en ökad kunskap om konsumentmaktens förutsättningar extra betydelsefull.

Boken riktar sig till studenter, forskare, myndigheter och till alla andra med intresse för samhällsvetenskap och humaniora med inrikning på konsument- och livsmedelsfrågor, samt andra livsmedelsrelaterade vetenskaper.

Mikael Klintman är docent och universitetslektor vid Forskningspolitiska institutet, Lunds universitet. Magnus Boström är docent, lektor och forskare vid institutionen för livsvetenskaper, Södertörns Högskola. Lena Ekelund är fil dr i nationalekonomi och docent i trägårdsvetenskap med ekonomisk inriktning vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Anna-Lisa Lindén är professor vid sociologiska institutionen, Lunds universitet.
Original languageSwedish
PublisherDepartment of Sociology, Lund University
Number of pages134
Volume2008:1
ISBN (Print)91-7267-266-8
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameResearch Report in Sociology, Lund university
Volume2008:1

Subject classification (UKÄ)

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Free keywords

 • miljömärkning
 • Livsmedel
 • Mat
 • hälsa
 • etisk konsumtion
 • grön konsumtion
 • konsumentmakt
 • konsument
 • konsumtion
 • standardisering
 • certifiering

Cite this