Mediala aspekter på teknologi- och designhistoria (Paper vid konferensen Kulturhistorisk medieforskning, Vadstena 19-21/4 2007

Torsten Weimarck

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceedingResearchpeer-review

211 Downloads (Pure)

Abstract

T.ex. telefoni är förstås ett medium, liksom radion och televisionen är massmedier. Men kan också själva telefonapparaten ses som ett medium, alltså inte bara som ett redskap för telefonsamtal utan som ett (mass)medialt visuellt objekt i sig själv? Och gäller det på motsvarande sätt, radio- eller televisionsapparaten? Produceras och sprids det några budskap från telefonen, radion eller teven – när de inte är påslagna och inte används på avsett sätt då de ”förmedlar information eller underhållning” (som det bland annat heter i Nationalencyklopedin om massmediernas uppgift)? Om så är fallet, hur går denna transmission till och vad är det för slags budskap som emanerar från de i övrigt avstängda apparaterna?
Original languageSwedish
Title of host publicationMediehistoriskt arkiv 8
PublisherStockholm: Statens ljud- och bildarkiv
Pages193-205
Number of pages12
ISBN (Print)978-91-88468-03-1
Publication statusPublished - 2008
EventKulturhistorisk medieforskning - Vadstena
Duration: 2007 Apr 192007 Apr 21

Conference

ConferenceKulturhistorisk medieforskning
Period2007/04/192007/04/21

Bibliographical note

Publicerad i Solveig Gülich, Patrik Lundell & Pelle Snickars (red.), Mediernas kulturhistoria. Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv. Mediehistoriskt arkiv 8, 2008

Subject classification (UKÄ)

  • Art History

Keywords

  • design theory
  • mimesis
  • media
  • mass media
  • technology

Cite this