Medicinsk fysik för gymnasielärare - en lyckad nät-/distanskurs för ökad kompetens och rekrytering

Bo-Anders Jönsson, Eva Berglund

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceedingpeer-review

Abstract

Lärande över nätet innebär ett förändrat tänkande för både lärare och studenter. Med den lyckade fort- och vidareutbildningskursen medicinsk fysik för gymnasielärare som exempel, diskuteras i det följande lärandemodell, erfarenheter och faktorer som är viktiga för att nå framgång med en kurs. Det primära syftet med kursen är att ge fysiklärare bättre förutsättningar att undervisa fysik och teknik med tillämpningar från ett spännande fysikområde. Deltagarna styr i hög grad sitt eget lärande individuellt och kollaborativt utifrån uppgiftsspecifika lärandeaktiviteter. Examinationen på kursen sker genom peer review mellan grupperna samt feedback från läraren. Det sekundära syftet är att intressera gymnasieelever för fortsatta studier i fysik och teknik, men särskilt till ökad förståelse för strålning och dess medicinska tillämpningar.
Original languageSwedish
Title of host publication[Host publication title missing]
PublisherLunds Tekniska Högskola
Publication statusPublished - 2005
EventLTHs 3:e Pedagogiska inspirationskonferens, 2005 - Lunds tekniska högskola, Lund, Sweden
Duration: 2005 May 312005 May 31

Conference

ConferenceLTHs 3:e Pedagogiska inspirationskonferens, 2005
Country/TerritorySweden
CityLund
Period2005/05/312005/05/31

Subject classification (UKÄ)

  • Engineering and Technology

Free keywords

  • studentrekrytering
  • gymnasielärare: medicinsk fysik
  • fort- och vidarebildning
  • nätkurs
  • SoTL

Cite this