Megaprojekt – lärdomar för beslutsfattare: Svensk kortversion av resultaten från OMEGA-projektet

Harry Dimitrou, John Ward, Philip Wright, Fredrik Pettersson

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Beslut, planering och genomförande av dyra och storskaliga transportinfrastruktursatsningar, så kallade megaprojekt är komplexa och ofta konfliktfyllda processer som involverar en mängd aktörer och intressenter, utspelar sig över lång tid och får stor påverkan i de områden där de byggs. Vad är det som avgör om megaprojekt blir lyckade eller inte? Vilka lärdomar kan man dra av att studera besluts- och planeringsprocesserna för genomförda projekt? Dessa frågor har varit grunden för den forskning som presenteras i rapporten. Resultaten är baserade på 30 fallstudier av genomförda megaprojekt i 10 länder i Euoropa, Nordamerika,Asien och Australien. Fallstudierna omfattar intervjuer med över 300 beslutsfattare och andra intressenter.

Rapporten identifierar nio viktiga lärdomar beträffande planering, beslutsfattande och genomförande av megaprojekt, ger förslag på ”vem som bör göra vad annorlunda” och avslutas med ett avsnitt där några av
lärdomarna diskuteras i mer detalj i förhållande till de svenska fallstudierna av Öresundsförbindelsen, Arlandabanan och Södra Länken.
Original languageSwedish
PublisherMiljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet
Publication statusPublished - 2014

Subject classification (UKÄ)

  • Engineering and Technology

Cite this