Mellan det magiska "om" och musiken. Skådespelarens arbetsmaterial och förändringarna i teatern vid sekelskiftet 1900

Erik Rynell

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

Abstract

I detta bokkapitel behandlas förändringarna i skådespelarens arbetssätt till följd av förändringar i teaterns estetik från slutet av 1800-talet. Under denna tid kom ett starkt inflytande från musiken, vilket inte minst gjorde sig märkbart i det symbolistiska dramat och försöken att finna en skådespelarkonst som var anpassad för detta. Slutligen exemplifieras denna utveckling med en scen ur Gabriel Moureys skådespel Psyché från 1911, den scen för vilken Debussy skrev sin berömda komposition för soloflöjt,Syrinx.
Original languageSwedish
Title of host publicationKring 1900
EditorsLouise Vinge
PublisherGyllenstiernska Krapperupsstiftelsen
Pages91-111
ISBN (Print)91-87944-06-5
Publication statusPublished - 1998

Subject classification (UKÄ)

  • Performing Arts

Keywords

  • Mourey
  • Debussy
  • Skådespelarkonst
  • Stanislavskij

Cite this